Dentsu X Homepage

Experience beyond Exposure

Vi är dentsu X - en nytänkande mediebyrå som lyfter touchpoints till upplevelser, och upplevelser till relationer.

För marknadsföring handlar om att skapa profitabla, hållbara relationer. Men relationer skapas inte genom medieeksponeringar, men via värdefulle upplevelser, som knytar ihop människor och varumärken.