Dentsu X Homepage

Experience beyond Exposure

Vi är dentsu X - en nytänkande mediebyrå som lyfter touchpoints till upplevelser, och upplevelser till relationer.